Procesy zespołowe

Wzmocnienie skuteczności Zespołu

Pracujemy warsztatowo nad wzmocnieniem skuteczności osobistej każdego członka zespołu oraz zespołu jako całości. Bazujemy na wynikach badania Clifton Strenghts 34 (testu Gallupa).

Dzięki wysokiej świadomości swoich zasobów (indywidualnych i zespołowych) zespół może dawać z siebie to, co najlepsze.

Używanie talentów w codziennej pracy pozwala realizować zadania szybciej, skuteczniej i na wyższym poziomie komfortu i subiektywnego poczucia mentalnego dobrostanu.


Opisany powyżej proces jest też jednym ze sposobów wzmocnienia motywacji i zaangażowania w zespole. Pracując na swoich zasobach osiągamy wyższą efektywność i jakość realizowanych zadań, jednak są i inne korzyści.

Badania Instytutu Gallupa dowodzą, że osoby które bazują na swoich mocnych stronach deklarują sześciokrotny wzrost zaangażowania w podejmowane działania. Wykonując je przy wsparciu talentów działają sprawniej, szybciej, na wysokiej energii.

Drugą drogą do wzmocnienia motywacji i zaangażowania zespołu jest warsztat dla Liderów Pozafinansowe Narzędzie Motywacji.
Większość liderów w zarządzaniu zespołem stosuje narzędzia motywacji zewnętrznej (pieniądze, inne nagrody, kary), wywołując w pracowniku i zespole efekt „muszę”. Motywacja wewnętrzna prowadzi do efektu „chcę”.

Podczas warsztat Pozafinansowe Narzędzia Motywacji Liderzy uczą się wzmacniać w pracowniku i zespole motywację wewnętrzną.

Wzmocnienie motywacji Zespołu

WZMACNIANIE KULTURY KOMUNIKACJI W ORGANIZACJI

Dobra komunikacja to jeden z filarów wysoko efektywnej organizacji.

Organizacja to ludzie, którzy muszą komunikować się sprawnie i efektywnie. A podstawą zdrowej komunikacji jest wzajemne zrozumienie i świadomość, że wszyscy grają do jednej bramki. Taki jest cel warsztatów zespołowych z efektywnej komunikacji.

Podczas warsztatów członkowie zespołu zaczynaja lepiej rozumieć siebie i innych.
Poznają blokady i zniekształcenia komunikacji i uczą się je zabezpieczać.

Efektem wspólnej pracy jest obniżenie skali napięć, nieporozumień i konfliktów, co usprawnia funkcjonowania organizacji w wielu obszarach.

Kolejnym (obok skuteczności i efektywnej komunikacji) kluczowym filarem wysoko efektywnej organizacji jest sprawna współpraca.

Organizacja jest systemem naczyń połączonych, a jej kondycja jest silnie powiązana z jakością współpracy pomiędzy pracownikami i działami.

Mając najlepszych ekspertów i specjalistów, organizacja nie osiągnie sukcesu, jeśli nie zadba o ich efektywną synchronizację i współpracę.

Warsztat Gramy do jednej bramki buduje i wzmacnia świadomość wspólnego celu, spójność, chęć i świadomość współpracy pomiędzy pracownikami i działami. Pomaga w skutecznym realizowaniu celów i strategii organizacji.

Wzmacnianie kultury współpracy w organizacji

Reorganizacja struktury organizacji i Fuzje

to okoliczność wysokiej wrażliwości organizacji na turbulencje. Nie jest łatwo zdecydować o ułożeniu nowych struktur, jeszcze większym wyzwaniem bywa ich sprawne scalenie skoordynowanie.

Wsparcie procesu rozpoznaniem talentów pracowników daje organizacji i liderom wiedzę jak efektywnie skomponować zespoły, wzmocnić, zsynchronizować nowo utworzone zespoły. Pomaga zabezpieczyć potencjalne zagrożenia we współpracy nowo utworzonych zespołów, co znacząco zabezpiecza proces zmian strukturalnych w organizacji.

zdarza się, że konflikt (pomiędzy pracownikami, Liderami lub zespołami) szedł w fazę konfliktu destruktywnego. Strony nie chcą ze sobą rozmawiać, nie chcą siebie słuchać, usztywniają się na swoich pozycjach i nie potrafią ruszyć miejsca.

Na tym etapie konfliktu najlepszą (a czasami jedyną) drogą do jego rozwiązania są mediacje.
Celem mediacji jest doprowadzenie do stron do miejsca w którym przejdą z trybu walki do trybu poszukiwania rozwiązań opartych na win win.

Po przekroczeniu pewnej fazy konfliktu, wzajemne porozumienie nie jest możliwe, dlatego nie warto czekać zbyt długo na zwrócenie się do mediatora.

Mediacje w duchu NVC

Scroll to Top